امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

مرکز رسانه های تصویری

multimedia

مرکز رسانه های تصویری سازمان فضای مجازی سراج، فعالیت خود را در سال 1393 با ایجاد و ساخت برنامه های تخصصی تلویزیونی در موضو عات مختلف مربوط به فضای مجازی آغاز نمود. ساخت مستندهای تخصصی، ارائه مشاوره ها و ایجاد حمایت های تخصصی به فعالان حوزه رسانه های تصویری و ساماندهی آنان ازجمله فعالیت های این مرکز می باشد.