امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

مــــرکز سواد فضای مجازی

literacy

اکنون که فضای مجازی با گستردگی و ویژگی‌هایی منحصربه‌فرد، ارائه خدمات متنوع ارتباطی، محتوایی و تجاری، تمام شئون فردی و اجتماعی زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرارداده است و فرصت‌هایی بی‌نظیر و تهدیدهایی نرم و مخرب را به همراه آورده است، شناخت درست، مواجهه منطقی و آگاهی‌بخشی عمومی از مهم‌ترین وظایف همگانی می‌باشد. مواجهه امروزی با فضای مجازی که به عرصه حقیقی زندگی بشر تبدیل شده است، چالش‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است که حاصل توسعه سریع اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و پایین بودن دانش یا سواد فضای مجازی جامعه است.
این مرکز با اهتمام ویژه به این که «اگر فضای مجازی توسط انسان مدیریت نشود انسان را مدیریت خواهد کرد» و با تمرکز بر فعالیت های ویژه آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و درمانی بر آن است تا از یک سو با راه اندازی نهضت سواد فضای مجازی در تحقق قدرت نرم ج.ا.ا گام بردارد و از سوی دیگر با ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناسی به پیشگیری و درمان آسیب های فضای مجازی بپردازد.
اهداف این مرکز به شرح ذیل می‌باشد:
1- ارتقاء سطح دانش فضای مجازی برای اقشار مختلف در سطح ملی
2- جریان‌سازی گفتمان سواد فضای مجازی مبتنی بر آموزه‌های ایرانی ـ اسلامی
3- شناسایی، معرفی و تشویق فعالان عرصه سواد فضای مجازی در سطح ملی
4- انسجام‌بخشی به کلیه فعالان عرصه سواد فضای مجازی
5- نظام‌بخشی به محتوای قابل عرصه برای اقشار مختلف در سطح کشور
6- ارائه خدمات مشاوره و درمان به آسیب‌دیدگان از فضای مجازی
7- انجام پروژه‌های آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه پیشگیری و درمان حوزه فضای مجازی