امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

مرکز شبکه های اجتماعی

مرکز شبکه های اجتماعی


مرکز رسانه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی از سال ۱۳۹۲ با راه اندازی بخش آموزش و حمایت زیرساختی از فعالان و
مجموعه های مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فعال در فضای اینترنت در حال فعالیت است