امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

مرکز تحقیقات و آینده پژوهی

آینده پژوهی


ماموریت اصلی این مرکز، انجام تحقیقات مورد نیاز فضای مجازی جریان انقلاب اسلامی و نیز اینده پژوهی و رصد تحولات در این عرصه با تمرکز بر اقتضائات جبهه مردمی انقلاب اسلامی در فضای مجازی است تا زمینه ساز تحولی هوشمندانه در عرصه فضای مجازی باشد.