امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

مرکز بازی و نرم افزار تلفن همراه

بازی و نرم افزار


شناسایی عناصر فردی و گروهی فعال در حوزه نرم افزار ها و بازی های تلفن همراه و چندرسانه ای و همچنین
شناسایی نرم افزارها و بازی های مختلف تولید شده در جبهه فرهنگی انقلاب، در دستور کار این مرکز قرار گرفت. در ادامه با برقراری ارتباط مداوم و سازنده با فعالان و سازماندهی آنان، زمینه ارائه خدمات و حمایت های مختلف و ایجاد زیرساخت های مربوط، فراهم شد تا
در نهایت پس از برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مرکز آموزش سازمان، تولیدات فاخر این حوزه و خروجی های آن، به
دست علاقه مندان این محصولات برسد.