امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

مرکز روابط عمومی، تبلیغات و اقتصادفرهنگ

مرکز روابط عمومی، تبلیغات و اقتصاد فرهنگ


وظیفه بهبود وضعیت سازمان و ایجاد تعاملات بین، درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین انتشار محصولات و خدمات ارائه شده توسط هر یک از مراکز سازمان فضای مجازی سراج و نیز یکپارچه سازی تمامی ظرفیت های تبلیغاتی محصولات و ابزار های رسانه ای سازمان با هدف به خدمت گیری آن در ترویج دیگر محصولات و خدمات.


تبلیغ و انتشار نرم افزار سربلند (شهید حججی )
تبلیغ و انتشار نرم افزار جامع مداحی نوای هینات در ایام محرم
تبلیغ و انتشار نرم افزار های کاربردی مربوط به اربعین حسینی
تبلیغ و انتشار محتوای آماده شده از طریق مرکز رسانه