امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
مقاله تصویری ویژگی های رسانه تراز انقلاب اسلامی مقاله تصویری ویژگی های رسانه تراز انقلاب اسلامی

مقاله تصویری ویژگی های رسانه تراز انقلاب اسلامی

شبکه فعالان فرهنگی استان قزوین

دسته: مرکز رسانه های تصویری
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 586+
تعداد دریافت: 250+
مقاله تصویری ویژگی های رسانه تراز انقلاب اسلامی

به مناسبت روز خبرنگار ، مقاله تصویری ویژگی های رسانه تراز انقلاب اسلامی از زبان جابر خرم نیا،از فعالان رسانه ای توسط شبکه فعالان فرهنگی استان قزوین منتشر شد.