مقاله تصویری ویژگی های رسانه تراز انقلاب اسلامی

زبان: ---
نوع محصول : صـــــوتی و تصویری
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی: http://shaffaq.ir
تولید کننده: شبکه فعالان فرهنگی استان قزوین
قیمت: رایگان

توضیحات:

به مناسبت روز خبرنگار ، مقاله تصویری ویژگی های رسانه تراز انقلاب اسلامی از زبان جابر خرم نیا،از فعالان رسانه ای توسط شبکه فعالان فرهنگی استان قزوین منتشر شد.