امروز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
مجموعه انیمیشن تاریخ مستطاب مجموعه انیمیشن تاریخ مستطاب

مجموعه انیمیشن تاریخ مستطاب

دسته: مرکز رسانه های تصویری
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 11+
مجموعه انیمیشن تاریخ مستطاب
مجموعه انیمیشن تاریخ مستطاب

این مجموعه پویانمایی برگرفته از کتاب تاریخ مستطاب آمریکا و تصویرگری مازیار بیژنی است.

 

دریافت قسمت اول

دریافت قسمت دوم

دریافت قسمت سوم

دریافت قسمت چهارم