پویانمایی بومرنگ آمریکایی

زبان: فارسی
نوع محصول : انیمیشن
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده:
قیمت: رایگان

توضیحات:

انیمیشن فانتزی و فیلمی کوتاه در مورد ظهور و بروز داعش و بازگشت ضرر آن برای بوجود آورندگانش است.
این انیمیشن در مدت سه روز در نمایشگاه ساخته شد.