امروز جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
پویانمایی مذاکرات محرمانه پویانمایی مذاکرات محرمانه

پویانمایی مذاکرات محرمانه

دسته: مرکز رسانه های تصویری
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 15+

دراین طرح بازیگران اصلی دنیای امروز شبیه سازی شده و بخش های محرمانه گفتگوهای آنان براساس بخش های بیان شده و عمل شده رفتاری آنان بازسازی می شود یعنی این طرح به بیان چگونگی شکل گیری تصمیم های دولت های غربی می پردازد.بهطور مثال روابط بین آمریکا و اسرائیل و چهره های شاخص آنان دارای بخش های فاش شده فراوانی می باشد روابط اسرائیل با روسای جمهوری آمریکا به شدت کنترل شده بوده و هر رئیس جمهور باید در قالب های مختلف تبعیت خود را از ارکان هاوارزش های اسرائیل اعلام نماید. هر چند داستانهای این طرح تخیلی می باشداما به شدت با وقایع دررخدادهای تاریخ معاصر هماهنگ و همسو می باشد لذا نقش تحقیق و پژوهش تاریخی در این طرح بسیار مهم و شاخص است.