موشک ممنوع

زبان: ---
نوع محصول : بــــازی های تلفن همراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده:
قیمت: رایگان

توضیحات:

در این بازی موبایلی بازی باز باید موشکهایی که به سمت غزه شلیک شده اند را نابود کرده و از موشکهایی که نیروهای مقاومت به سمت اسراییل پرتاب می شوند دفاع کند.