عنوان: سالهای سیاه

توضیحات:

بازی ایرانی سالهای سیاه روایتی در طهران و لندن در قالب یک بازی ادونچر سینمایی سوم شخص open world (دنیای باز) از دوران سیاه و تلخ سال 1332 و کودتای 28 مرداد است.  این بازی در بازارهای خارجی منتشر شده است.

قیمت: رایگان