سالهای سیاه

زبان: ---
نوع محصول : بــــازی های رایــــانه ای
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده:
قیمت: رایگان

توضیحات:

بازی ایرانی سالهای سیاه روایتی در طهران و لندن در قالب یک بازی ادونچر سینمایی سوم شخص open world (دنیای باز) از دوران سیاه و تلخ سال 1332 و کودتای 28 مرداد است.  این بازی در بازارهای خارجی منتشر شده است.