سفر جنجالی

زبان: فارسی
نوع محصول : بــــازی های رایــــانه ای
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی: http://safarejanjali.ir/
تولید کننده: رسانه گستر بنیسی
قیمت: رایگان

توضیحات:

بازی سفر جنجالی مربوط به یک گردش علمی دانش آموزان با معلم خود و اتفاقات پیش روی آنها که توسط جاسوسان بوجود می آید است. بازیباز باید در طی مسیر ضمن کمک به مردم مسائل را نیز حل کرده تا به پایان مرحله برسد.