امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
سفر جنجالی سفر جنجالی

سفر جنجالی

رسانه گستر بنیسی

دسته: مرکز بازی و سرگرمی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: MB 62.93
نسخه: 1.1
نمایش: 1572+
تعداد دریافت: 335+
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی

بازی سفر جنجالی مربوط به یک گردش علمی دانش آموزان با معلم خود و اتفاقات پیش روی آنها که توسط جاسوسان بوجود می آید است. بازیباز باید در طی مسیر ضمن کمک به مردم مسائل را نیز حل کرده تا به پایان مرحله برسد.