امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
سفر جنجالی سفر جنجالی

سفر جنجالی

رسانه گستر بنیسی

دسته: مرکز بازی و سرگرمی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 1061+
تعداد دریافت: 201+
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی
سفر جنجالی

بازی سفر جنجالی مربوط به یک گردش علمی دانش آموزان با معلم خود و اتفاقات پیش روی آنها که توسط جاسوسان بوجود می آید است. بازیباز باید در طی مسیر ضمن کمک به مردم مسائل را نیز حل کرده تا به پایان مرحله برسد.