امروز شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

سفر جنجالی

رسانه گستر بنیسی

دسته: مرکز بازی و سرگرمی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: 5.0 MB
نسخه: 1.0
نصب: ~10

بازی سفر جنجالی مربوط به یک گردش علمی دانش آموزان با معلم خود و اتفاقات پیش روی آنها که توسط جاسوسان بوجود می آید است. بازیباز باید در طی مسیر ضمن کمک به مردم مسائل را نیز حل کرده تا به پایان مرحله برسد.

تصویر ثابت