عنوان: قاهر 313

توضیحات:

داستان از آنجایی شروع می شود که ناوهای نیروهای خارجی قصد ورود به آبهای ایران و تسخیر یکی از نفتکش های کشور را دارند. در همین حین تعدادی از پرنده های ایرانی در حال گشت زنی بر روی آبهای خلیج فارس هستند توسط نیروهای امنیتی از ماجرا با خبر شده و به کمک نفتکش های ایرانی می شتابند.

قیمت: رایگان