عنوان: محله باغ صفا

توضیحات:

در این بازی 5 خانواده محور اصلی هستند که هر کدام دغدغه های متناسب به خود را دارند. یک بخش مسجد به عنوان نقطه مرکزی اجتماع و خانواده ها تعبیه شده است که خود دارای بازیهای جذاب و آموزنده ای در جهت تبیین نقش کارکردی مسجد می باشد.
سفر، کتابخانه و یک سری معماها و سوالاتی بوجود می آید که باید حل شود.

قیمت: رایگان
جهت دریافت محصول کلیک کنید