راز روشن

زبان: ---
نوع محصول : بــــازی های رایــــانه ای
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده:
قیمت: رایگان

توضیحات:

یکی از نیروهای امنیتی که سابقه حضور در جنگ تحمیلی هم دارد مامور پرونده ترور شهید احمدی روشن می شود و تصمیم می گیرد از این ترور رمز گشایی کند در مراحل این بازی ما با اتفاقاتی که در این مسیر برای این نیروی امنیتی پیش می آید روبرو می شویم .....