عنوان: راز روشن

توضیحات:

یکی از نیروهای امنیتی که سابقه حضور در جنگ تحمیلی هم دارد مامور پرونده ترور شهید احمدی روشن می شود و تصمیم می گیرد از این ترور رمز گشایی کند در مراحل این بازی ما با اتفاقاتی که در این مسیر برای این نیروی امنیتی پیش می آید روبرو می شویم .....

 

معرفی تولید کنندگان:

قیمت: رایگان