شهید ماهینی

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: آقای محمد فخرایی
قیمت: رایگان

توضیحات:

نرم‌افزار «شهید ماهینی» شامل سه بخش اصلی زندگی‌نامه و توضیحاتی در مورد پدر بزرگوار شهید، خاطرات شهید و همچنین تصاویر می‌باشد.