مصطفی شهید

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: آقای محمد فخرایی
قیمت: رایگان

توضیحات:

نرم‌افزار «مصطفی شهید» با موضوع شهید مصطفی احمدی روشن به بیان زندگی‌نامه ایشان در قالب فیلم، خاطرات و تصویر می‌پردازد.