اشعار اربعین

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی: www.hnfadak.ir
تولید کننده: همراه نویسان فدک
قیمت: رایگان

توضیحات:

نرم‌افزار اشعار اربعین، شامل ۲۹ شعر اربعینی می‌باشد که کاربر می‌تواند ضمن گلچین برخی از آن‌ها در قسمت برگزیده‌ها از امکان جست‌وجو و فروشگاه استفاده نماید.