ارتش کازرون

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: آقای محمد فخرایی
قیمت: رایگان

توضیحات:

این نرم‌افزار شامل اطلاعات ۲۱۳ شهید ارتش کازرون می‌باشد. زندگی‌نامه، خاطرات، وصیت‌نامه و تصاویر اطلاعات موجود در این نرم‌افزار می‌باشد.