شهید حسین مؤمنی

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: آقای محمد فخرایی
قیمت: رایگان

توضیحات:

نرم‌افزار «حسین مؤمنی» شامل معرفی شهید جهادگر حسین مؤمنی در قالب‌های زندگی‌نامه، خاطرات و نگارخانه می‌باشد.