پاکیزه

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی: www.hnfadak.ir
تولید کننده: همراه نویسان فدک
قیمت: رایگان

توضیحات:

نرم‌افزار «پاکیزه» برنامه ای پیرامون حضرت امام هادی (علیه السلام) است که شامل این بخش‌ها می‌باشد: زندگی نامه، زیارت نامه، پنج یادگار، نقش اول، متن ادبی، اشعار، پیامک‌ها، تصاویر.