امروز پنجشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹
هم عصر پهلوی هم عصر پهلوی

هم عصر پهلوی

گروه نرم افزاری زیتون از دفتر سراج استان چهارمحال و بختیاری

دسته: استان ها
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 769+
تعداد دریافت: 220+
هم عصر پهلوی
هم عصر پهلوی
هم عصر پهلوی
هم عصر پهلوی

اپلیکیشن «هم عصر پهلوی»، مرجعی برای آشنایی با شخصیت های مهم در دوران پهلوی