امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
چهله چهله

چهله

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی

دسته: عمومی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 353+
تعداد دریافت: 181+
چهله

اپلیکیشن چهله

دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی


گوشه ای از برترین جایگاه های ایران اسلامی در برخی از منابع آماری معتبر جهان

(عمدتا غیر همسو با انقلاب اسلامی)

تیم توسعه نرم افزار
سعید کاکایی
محمدطاها میرزایی
مهدی دارابی
علیرضا محبی
احمدرضا کریمی