امروز پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
جذبه جاوید امام حسین جذبه جاوید امام حسین

جذبه جاوید امام حسین

منهاج اپس

دسته: عمومی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 65+
جذبه جاوید امام حسین
جذبه جاوید امام حسین
جذبه جاوید امام حسین
جذبه جاوید امام حسین
جذبه جاوید امام حسین
جذبه جاوید امام حسین

نرم افزار «جذبه جاوید امام حسین (ع)» به همراه صورت متن و صوت به صورت پیوسته با بیش از 20 بخش داستانی به روایت قیام اما حسین می پردازد .