جذبه جاوید امام حسین

زبان: فارسی
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: منهاج اپس
قیمت: رایگان

توضیحات:

نرم افزار «جذبه جاوید امام حسین (ع)» به همراه صورت متن و صوت به صورت پیوسته با بیش از 20 بخش داستانی به روایت قیام اما حسین می پردازد .