شبهات عاشورا

زبان: فارسی
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: شمیم سافت
قیمت: رایگان

توضیحات:

در این نرم افزار به حدود 100 شبهه و سوال پیرامون عاشورا و حضرت امام حسین(ع) پاسخ داده شده است . سوالات این نرم افزار در هفت بخش طبقه بندی شده اند.