امروز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
کتاب کودک (الاسوه) (فارسی و عربی) کتاب کودک (الاسوه) (فارسی و عربی)

کتاب کودک (الاسوه) (فارسی و عربی)

منهاج اپس

دسته: عمومی
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 16+
کتاب کودک (الاسوه) (فارسی و عربی)
کتاب کودک (الاسوه) (فارسی و عربی)
کتاب کودک (الاسوه) (فارسی و عربی)
کتاب کودک (الاسوه) (فارسی و عربی)
کتاب کودک (الاسوه) (فارسی و عربی)

اسوه نرم افزار داستان های صوتی و تصویری از داستان های پیامبر اکرم صل الله و امام حسین بن علی شهید علیه السلام و دیگر معصومین علیهم السلام می باشد


این نرم افزار شامل تصویرسازی های بسیار زیبا و صوت داستان ها می باشد