غدیریه

زبان: ---
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: همراه نویسان فدک
قیمت: رایگان

توضیحات:

نرم‌افزار «غدیریه» به همراه متن کامل خطبهٔ غدیر که نشر آن توصیهٔ ویژهٔ پیامبر اسلام است، سعی دارد بابیانی روان داستان روز غدیر را به‌وضوح از منابع شیعه و سنی شرح بدهد تا با تکرار آن، این خاطرهٔ عظیم از یادمان نرود.