امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
کودکان حسینی(1) کودکان حسینی(1)

کودکان حسینی(1)

امیر سرکندی

دسته: عمومی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 207+
تعداد دریافت: 103+
کودکان حسینی(1)
کودکان حسینی(1)
کودکان حسینی(1)
کودکان حسینی(1)
کودکان حسینی(1)

نرم افزار آموزشی سرگرمی کودکان حسینی 1 نرم افزاری است جهت سرگرم نمودن و آموزش آموزه های اسلامی به کودکان
آموزه های اسلامی باید به شیوه ای به کودکان آموخته شود که در ذهن آنها حک شود. آموزش مسائل مذهبی گاهی اوقات بحثی جدی و حتی خسته کننده است. به منظور تغییر این نگرش منفی، مربیان و والدین باید از روش های جذاب تری برای انتقال پیام اسلام به نسل های جوان تر استفاده کنند.


نرم افزار کودکان حسینی به گونه ای طراحی شده است که در آن تمامی آموزه های اسلامی در قالب بازی و سرگرمی های تعاملی به کودکان آموزش داده می شود. این نرم افزار دارای مقاطع مختلف می باشد. کودک برای گذر از هر مقطع می بایست چالش در نظر گرفته شده در آن مقطع را با موفقیت به انجام برساند.موزه های اسلامی می نمائید