تربیت فرزند

زبان: فارسی
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : سایر
سایت تخصصی:
تولید کننده: دفتر استانی سازمان سراج در استان همدان
قیمت: رایگان

توضیحات:

به همت دفتر استانی سازمان سراج در استان همدان، اپلیکیشن تربیت فرزند تولید شد.
آینده کودکان بسته به تربیت آنهاست .تربیت صحیح فرزند یکی از مهم ترین کارهای والدین است . ما در این اپلیکیشن قصد داریم نکاتی را به والدین عزیز یاد آوری کنیم تا بتوانند به روش های صحیح تری فرزند دلبند خود را تربیت کرده و گامی مثبت در جهت تربیت فرزندان خود برداریم.