امروز شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
مجموعه نمایشگاهی منهاج مجموعه نمایشگاهی منهاج

مجموعه نمایشگاهی منهاج

دفتر استانی سازمان سراج در استان گیلان

دسته: استان ها
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 225+
تعداد دریافت: 93+
مجموعه نمایشگاهی منهاج
مجموعه نمایشگاهی منهاج
مجموعه نمایشگاهی منهاج
مجموعه نمایشگاهی منهاج
مجموعه نمایشگاهی منهاج
مجموعه نمایشگاهی منهاج

محتوای این مجموعه، پس از بررسی و تحقیق از میان ده ها سخنرانی رهبر انقلاب پیرامون قرآن و اهمیت آن انتخاب و نهایی شده است که در قالب 20 موضوع مرتبط با اهمیت انس با قرآن و راه هایی ایجاد این انس، در این مجموعه نمایشگاهی ارائه شده است.