نعیم

زبان: فارسی
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ایران
سایت تخصصی:
تولید کننده: تقدیم به همه ی کسانی که فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظراند و جستجو گر فرهنگ ایثار و شهادت ....

نرم افزار نعیم گامی هر چند ناچیز در راستای معرفی زندگانی شهدای عزیز لارستان بزرگ به همت فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج سپاه لارستان ، کانون انصار الشهدا لارستان و گروه نرم افزار صبح تولید گردیده است .

امید آنکه دعای خیر شهدای گرانقدر و خانواده معظم آنان، پویندگان راه فرهنگ ایثار و شهادت را یاری دهد.
قیمت: رایگان

توضیحات: