امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات

دسته: مرکز داده
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 281+
تعداد دریافت: 44+

 این خبرنامه که بصورت هفتگی منتشر می شود جدیدترین و مهمترین اخبار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر می کند. با توجه به اهمیت ویژه امنیت فناوری اطلاعات این خبرنامه بصورت ویژه نسبت به آن می پردازد.

 

تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات
management_96_1.pdf management_97_1.pdf