اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات

زبان: فارسی
نوع محصول : محصولات مـــکتوب
تاریخ تولید :
موضوع : سایر
سایت تخصصی:
تولید کننده:
قیمت: رایگان

img

توضیحات:

این خبرنامه که بصورت هفتگی منتشر می شود جدیدترین و مهمترین اخبار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر می کند. با توجه به اهمیت ویژه امنیت فناوری اطلاعات این خبرنامه بصورت ویژه نسبت به آن می پردازد.

 

تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات
management_80.pdf management_81.pdf management_82.pdf management_83.pdf
تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات
management_84.pdf management_85.pdf management_86.pdf management_87.pdf