امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز سرویس و خدمات نرم افزاری سازمان سراج

دسته: مرکز داده
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 305+
تعداد دریافت: 50+

این هفته نامه که بصورت هفتگی منتشر می شود جدیدترین و مهمترین اخبار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر می کند. با توجه به اهمیت ویژه امنیت فناوری اطلاعات این خبرنامه بصورت ویژه نسبت به آن می پردازد.

 

 

 

تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات