شهدای آتش نشان

زبان: فارسی
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : سایر
سایت تخصصی:
تولید کننده: به پاس رشادت و ایثار بی بدیل شهدای آتش نشان، نرم افزار شهدای آتش نشان به معرفی این ایثارگران می پردازد.
قیمت: رایگان

توضیحات:

به پاس رشادت و ایثار بی بدیل شهدای آتش نشان، نرم افزار شهدای آتش نشان به معرفی این ایثارگران می پردازد.

این نرم افزار شامل قسمت های زیر می باشد:

جزئیات و تصاویر شهدای پلاسکو

معرفی شهدای آتش نشان

طرح های گرافیکی ویژه شهدای آتش نشانان

شعر و نثرها و نماهنگ های مرتبط

همچنین مواردی همچون نکات ایمنی و در آینه روایات مرتبط با ایثار از دیگر قسمت های این نرم افزار می باشد.