رادار

زبان: فارسی
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : سایر
سایت تخصصی: http://serajradar.ir/
تولید کننده: سامانه رصد جامع فضای مجازی رادار
قیمت: رایگان

توضیحات:

سامانه رصد جامع فضای مجازی سراج، یک سامانه هوشمند پایشگر اخبار می باشد که اخبار کنشگران سیاسی روز ایران و جهان را به مخاطبان خاص خود نمایش می دهد.