امروز پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
برنامه تلویزیونی زندگی دوم برنامه تلویزیونی زندگی دوم

برنامه تلویزیونی زندگی دوم

دفتراستان گلستان سازمان فضای مجازی سراج

دسته: مرکز رسانه های تصویری
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 142+

برنامه تلویزیونی زندگی دوم با موضوع سواد فضای مجازی و آشنایی با فرصت ها و تهدیدهای آن توسط دفتر استانی سازمان سراج ساخته و در شبکه استانی صداو سیمای استان گلستان پخش شد.

تصویر عکس برنامه تلویزیونی زندگی دوم