فرار از بن بست

زبان: فارسی
نوع محصول : محصولات مـــکتوب
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: مرکز آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج
قیمت: رایگان

توضیحات:

معرفی فناوری رایانه های کوانتومی

تصویر عکس فرار از بن بست