امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
فرار از بن بست فرار از بن بست

فرار از بن بست

مرکز آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج

دسته: مرکز آینده پژوهی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 358+
تعداد دریافت: 163+

معرفی فناوری رایانه های کوانتومی

تصویر عکس فرار از بن بست