امروز شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
سناریوهای آینده توسعه اینترنت در افق 1404 سناریوهای آینده توسعه اینترنت در افق 1404

سناریوهای آینده توسعه اینترنت در افق 1404

مرکز آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج

دسته: مرکز آینده پژوهی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 307+

تصویر عکس سناریوهای آینده توسعه اینترنت در افق 1404