اینفوگرافی فضای مجازی در افق 1404

زبان: فارسی
نوع محصول : محصولات مـــکتوب
تاریخ تولید : شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: مرکز آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج
قیمت: رایگان

توضیحات:

تصویر عکس اینفوگرافی فضای مجازی در افق 1404