امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
اینفوگرافی فضای مجازی در افق 1404 اینفوگرافی فضای مجازی در افق 1404

اینفوگرافی فضای مجازی در افق 1404

مرکز آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج

دسته: مرکز آینده پژوهی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 513+
تعداد دریافت: 218+

تصویر عکس اینفوگرافی فضای مجازی در افق 1404