اینفوگرافی فضای مجازی از نگاه مقام معظم رهبری

زبان: فارسی
نوع محصول : محصولات مـــکتوب
تاریخ تولید : پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴
موضوع : سایر
سایت تخصصی:
تولید کننده: مرکز آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج
قیمت: رایگان

توضیحات: