ماهنامه "مدافعان"

زبان: فارسی
نوع محصول : محصولات مـــکتوب
تاریخ تولید :
موضوع : سایر
تولید کننده:
قیمت: رایگان

توضیحات:

 نشریه سراسری "مدافعان" با هدف "ترویج جهاد و مقاومت" منتشر شد.

برای تهیه نسخه کاغذی ماهنامه میتوانید با شماره تلفن 32516013_081 تماس حاصل فرمائید یا درخواست خود را به آدرس الکترونیکی modafean.h@gmail.com ارسال کنید.