مردودین

زبان: فارسی
نوع محصول : نرم افزار های تلفن هـــمراه
تاریخ تولید :
موضوع : ایران
سایت تخصصی:
تولید کننده: گروه نرم افزاری مهر سافت
قیمت: رایگان

توضیحات:

گروهک مجاهدین خلق چطور تشکیل شد؟

چه کسانی در پیدای آن نقش داشتند؟

با چه هدفی در جامعه شکل گرفت؟

چرا رویکرد اسلامی آنها تغییر کرد؟

چه جنایت هایی در حق مردم کشور مرتکب شدند؟

سرانجام آنها چه شد؟

و ...

اینها سوالاتی است که سعی شده در این نرم افزار به آنها پاسخ داده شود.

به همراه محیط گرافیکی متناسب با محتوا و تصاویر مرتبط.

محتوای متنی از آغاز تشکیل گروه تا وضعیت کنونی آن

تصاویر

لینک فیلم های مرتبط با بخش هایی ازنرم افزار

اینفوگرافی ترورهای گروهک