امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
حدیث امین حدیث امین

حدیث امین

امید امیدی

دسته: مرکز چند رسانه ای و تلفن همراه
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 16+
حدیث امین
حدیث امین
حدیث امین
حدیث امین
حدیث امین

کلمات گهربار پیامبرصلی الله علیه وآله، آن شمس فروزان تاریکی ها و روشنی بخش و هدایت گر انسان ها، کلامی بر گرفته از وحی و الهامات الهی و تفسیر کننده سخن حق است. این سخنان، تمامی احکام و مسائل مورد نیاز زندگی انسان ها را در برگرفته، به گونه ای که با هیچ مسئله ای مواجه نمی شویم، جز آن که رهنمودهای ایشان، چراغ راه ما در آن مرحله است.
اثری که پیش روی شماست، مجموعه ای از کلمات گهر بار رسول خداصلی الله علیه وآله است که توسط مرحوم ابولقاسم پاینده جمع آوری شده بود، ولی اکنون شالوده آن کتاب تغییر یافته و با کارهای نوینی که بر روی آن صورت گرفته، می توان گفت حیات جدیدی به خود گرفته است. از جمله کارهایی که انجام شده، می توان به این موارد اشاره کرد:
١. تمام احادیث جمع آوری شده، در ١٧٧٤ موضوع موضوع بندی شده است.
٢. تمام موضوعات برحسب حروف الفبا مرتب شده است تا دستیابی به موضوعات را برای مطالعه کننده آسان سازد.
٣. تمام روایات، مستند سازی شده و به خاطر اختصار، به ذکر یک مصدر اکتفا کرده ایم.
٤. تمام روایات، با صرف نظر از ترجمه سابق، به طور روان و گویا ترجمه شده است.
به نظرمی رسد انجام این گونه کارها به کتاب ارزش و اعتبار بیشتری داده و باعث جذابیت کتاب شود. امید است علاقه مندان بیشتری بتوانند از این مجموعه - که راهی است برای به کمال و سعادت رسیدن انسان - استفاده بیشتری بنمایند.