امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

دسته: مرکز چند رسانه ای و تلفن همراه
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 19+
سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
سامانه بازدید مجازی دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

نقشه پانورمای دومین نمایشگاه رسانه دیجیتال انقلاب اسلامی که با حضور موسسات مردم نهاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار در سال 93 برگزار شد.

این نمایشگاه در دو بخش اصلی و جانبی به همت سازمان فضای مجازی سراج برگزار می گشت .

بخشهای اصلی نمایشگاه شامل موضوعات زیر بود :

1 . بین الملل

2. رسانه های برخط

3. نشر دیجیتال

4. بازی و انیمیشن

5. فن آوری و اطلاعات

همچنین بخش های جانبی نیز به شرح ذیل می باشد:

1. دیجیتال در آینه هنر

2. کارگاه ها و نشست ها

3. فرصت های و تهدید ها

4. واقعیت افزوده

5. کودک و نوجوان