امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
اختلاف تصاویر ثنا و ثمین اختلاف تصاویر ثنا و ثمین

اختلاف تصاویر ثنا و ثمین

قاصدک

دسته: مرکز بازی و سرگرمی
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 39+
اختلاف تصاویر ثنا و ثمین
اختلاف تصاویر ثنا و ثمین
اختلاف تصاویر ثنا و ثمین

این بازی که یکی از مجموعه بازی های واقعیت افزوده قاصدک است، مجموعه ای از عکس های سیناجستجو است که کودک با دقت باید اختلاف بین هر دو عکس را پیدا کنید تا به مرحله بعد راه یابد. این بازی در سه سطح آسان، معمولی و سخت دارای 18مرحله و تعداد محدود نمایش اختلاف(ارفاق) در هر سطح می باشد.