عنوان: اختلاف تصاویر ثنا و ثمین

توضیحات:

این بازی که یکی از مجموعه بازی های واقعیت افزوده قاصدک است، مجموعه ای از عکس های سیناجستجو است که کودک با دقت باید اختلاف بین هر دو عکس را پیدا کنید تا به مرحله بعد راه یابد. این بازی در سه سطح آسان، معمولی و سخت دارای 18مرحله و تعداد محدود نمایش اختلاف(ارفاق) در هر سطح می باشد.

معرفی تولید کنندگان:

قاصدک

قیمت: رایگان
جهت دریافت محصول کلیک کنید