امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
اختلاف تصاویر سینا جستجو اختلاف تصاویر سینا جستجو

اختلاف تصاویر سینا جستجو

قاصدک

دسته: مرکز بازی و سرگرمی
زبـــــان: فارسی
قیـمت: رایگان
حجم: MB 40
نسخه: ۱
نمایش: 530+
تعداد دریافت: 133+
اختلاف تصاویر سینا جستجو
اختلاف تصاویر سینا جستجو
اختلاف تصاویر سینا جستجو

این بازی که یکی از مجموعه بازی های واقعیت افزوده قاصدک است، مجموعه ای از عکس های سیناجستجو است که کودک با دقت باید اختلاف بین هر دو عکس را پیدا کنید تا به مرحله بعد راه یابد. این بازی در سه سطح آسان، معمولی و سخت دارای 18مرحله و تعداد محدود نمایش اختلاف(ارفاق) در هر سطح می باشد.