امروز پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۰
خبرنامه  فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرنامه  فناوری اطلاعات و ارتباطات

خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز سرویس و خدمات نرم افزاری سازمان سراج

دسته: مرکز سرویس و خدمات نرم افزاری
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 1831+
تعداد دریافت: 245+
خبرنامه  فناوری اطلاعات و ارتباطات
خبرنامه  فناوری اطلاعات و ارتباطات

این هفته نامه که بصورت هفتگی منتشر می شود جدیدترین و مهمترین اخبار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر می کند. با توجه به اهمیت ویژه امنیت فناوری اطلاعات این خبرنامه بصورت ویژه نسبت به آن می پردازد.

شماره 78 شماره 79 شماره 80 شماره 81 شماره 82 شماره 83 شماره 84 شماره 85 شماره 86 شماره 87 شماره 88 شماره 89 شماره 90 شماره 91 شماره 92 شماره 93 شماره 94