امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
ماهنامه الکترونیکی کمیل ماهنامه الکترونیکی کمیل

ماهنامه الکترونیکی کمیل

تصویر عکس

دسته: استان ها
زبـــــان: ---
قیـمت: رایگان
حجم: ثبت نشده
نسخه: ثبت نشده
نمایش: 20+

 

 

امروز یکی از بزرگ ترین آسیب های موجود در دنیای مجازی و رسانه ای آشنا نبودن مخاطب با این محیط پر مخاطره و در عین حال فرصت ساز است و ضرورت شناخت.

حضور موثر در این فضا باعث شد که ماهنامه ی الکترونیکی کمیل با تمرکز بر مساله ی سواد رسانه و‌ فضای مجازی شروع به فعالیت نماید.