عنوان: ماهنامه الکترونیکی کمیل

توضیحات:

 

 

امروز یکی از بزرگ ترین آسیب های موجود در دنیای مجازی و رسانه ای آشنا نبودن مخاطب با این محیط پر مخاطره و در عین حال فرصت ساز است و ضرورت شناخت.

حضور موثر در این فضا باعث شد که ماهنامه ی الکترونیکی کمیل با تمرکز بر مساله ی سواد رسانه و‌ فضای مجازی شروع به فعالیت نماید.

سایت تخصصی: http://yaaghubi.blogfa.com
معرفی تولید کنندگان:

تصویر عکس

قیمت: رایگان
جهت دریافت محصول کلیک کنید